forex trading logo

Licznik odwiedzin

 

 

 

 

Zaproszenie na rolki
Czwartek, 03. Wrzesień 2015 15:45

 
Wkręć się w pomaganie!
Środa, 02. Wrzesień 2015 00:00

 

 

Przypominamy, że w tym roku szkolnym kontynuujemy zbieranie plastikowych nakrętek. W ten sposób wspieramy i pomagamy w zebraniu środków pieniężnych na pozyskanie drogiego sprzętu dla Jakuba. O szczegółach akcji można przeczytać w załączonym piśmie wystosowanym do nas przez rodziców Jakuba. Nie bądźmy obojętni i „dajmy się wkręcić”!

 

 
Wyprawka szkolna 2015
Sobota, 22. Sierpień 2015 00:00

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM

„WYPRAWKA SZKOLNA 2015”

1. Pomoc skierowana jest dla uczniów:

· klas III szkoły podstawowej.

2. Kryteria:

Pomoc będzie przysługiwać:

1) uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, tj. 574 zł netto na osobę w rodzinie;

2) uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających ww. kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 (np. bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Więcej…
 
Inauguracja roku szkolnego 2015/2016
Wtorek, 01. Wrzesień 2015 12:31

 

We wtorek 1 września br. odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2015/2016. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, którą sprawował ks. prałat Jerzy Adamczak.

Następnie Dyrektor Zespołu Anna Wojciechowska - Mrotek powitała serdecznie zgromadzonych na sali nauczycieli, pracowników, rodziców i uczniów. Szczególne słowa skierowała Pani Dyrektor do pierwszoklasistów.

 

Więcej…
 
Letni wypoczynek w naszej szkole. Tygodniowe półkolonie.
Piątek, 21. Sierpień 2015 00:00

Podczas tegorocznych wakacji nasza szkoła była organizatorem półkolonii „Lato 2015”. Półkolonie prowadzono od 17 do 21 sierpnia br. Z tej formy wypoczynku skorzystało 26 uczniów w wieku od 7 do 12 lat. Kierownikiem półkolonii była p. Anna Wojciechowska-Mrotek, natomiast opiekunami p. Joanna Dzik oraz p. Magdalena Kałużna. Dzieciom zapewniono odpowiednią opiekę, wypoczynek oraz atrakcyjne zajęcia: sportowe, artystyczne i rekreacyjne.

Więcej…
 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.